Svenska

redigera
Böjningar av böra  Aktiv
Infinitiv böra
Presens bör
Preteritum borde
Supinum bort
Imperativ
Particip
Presens börande, börandes
Perfekt

böra

 1. (modalt hjälpverb) åligga att ta till handling; ska lämpligen; rekommenderas att
  Eftersom vädret är kyligt idag bör du nog inte gå ut i kortbyxor.
  Det borde vara möjligt att komma fram till en sådan lösning.
  Han har inte gjort det som han har bort.
  Sammansättningar: vederbörande
  Användning: Jämför med ordet "ska" som innebär ett tvingande: "Du ska inte gå ut i kortbyxor", vilket är liktydigt med "Jag förbjuder dig att gå ut i kortbyxor".
  Användning: Enligt Myndigheternas föreskrifter: Handbok i författningsskrivning (Ds 1998:43, s. 105) anses en regel som innehåller ordet "bör" vara bindande i en svensk författningstext i bemärkelsen att det måste finnas särskilda skäl för att det ska vara tillåtet att avvika från regeln. Handboken hänvisar i samband med denna juridiska tolkning av ordet till prop. 1983/84:119 s. 6 (som i sin tur återger resonemang från prop. 1975/76:112 s. 66).

Översättningar

redigera