Kategoriers struktur

redigera

Har detta med Javascript och HTML att göra? Wiktionary:Bybrunnen/Arkiv22#Kategoriers_struktur. Se även Wiktionary:Projekt/Mallar_och_moduler#Modul:kategorinavigering

Bugg assisterad översättning

redigera

Se Wiktionary:Bybrunnen/Arkiv22#Fel_i_assisterad_.C3.B6vers.C3.A4ttning.

  • En del ändringar har gjorts i skriptet.
  • Kolla om problemet fortfarande finns kvar.

Brist på stöd för mobiler

redigera

Några iakttagelser:

  • Mallar som har information som är omöjlig att se: {{saknad betydelse}}, {{?}} och {{avgränsare}} (i det senaste exemplet är den uteblivna informationen inte väsentlig, men jag anser fortfarande att detta är problematiskt)
  • Gömbara mallar är inte gömbara (detta borde gå att fixa i MediaWiki:Mobile.css)
  • Gröna länkar och översättningsskriptet saknas (detta borde gå att fixa i MediaWiki:Mobile.js)
  • Categorytree med gömbar inställning är trasigt (de få uppslag som använder categorytree verkar inte vara gömbara, men categorytree borde kanske undvikas helt)

Kanske behöver ett bredare grepp?