Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Mallar/avgränsare. (redigera)


Användning

redigera

I korthet

redigera

Utförligare

redigera

Denna mall används som avgränsare i definitionsavsnittet, mellan

  • definitionerna och de mallar med ordlistor eller information (ex.vis {{synonymer}}, {{besläktade ord}}, {{etymologi}}) som är direkt knutna till en viss definition å ena sidan
och...
  • de mallar med ordlistor eller information som ej är knutna till någon särskild definition å andra sidan.

Mallarna skrivs "#:{{mallnamn|...}}" ovanför avgränsaren och utan tecknet #, ":{{mallnamn|...}}" under avgränsaren. Avgränsarmallen skrivs med inledande : ":{{avgränsare}}".

'''uppslagsordet'''
#definition
#:ordlista/information
#:ytterligare en ordlista/mer information
#definition
#:ordlista/information
:{{avgränsare}}
:ordlista/information
:ytterligare en ordlista/mer information

alltså, t.ex.

'''uppslagsordet'''
#<definition 1>
#:{{synonymer|[[<synonym till definition 1>]]}}
#:{{etymologi|<Information om ordets ursprung (definition 1)>}}
#<definition 2>
#:{{synonymer|[[<synonym till definition 2>]]}}
:{{avgränsare}}
:{{besläktade ord|[[<ord>]], [[<orda>]], [[<ordande>]], [[<ordning>]], [[<ort>]], [[<ordhet>]], [[<osv...>]]}}
:{{varianter|[[<ex.vis en stavningsvariant>]]}}

Avgränsaren kan även användas avslutande på flerdefinitionsuppslag för att undvika tvetydighet om den sista mallen tillhör den sista alternativt inte tillhör någon specifik definition:

'''uppslagsordet'''
#<definition 1>
#<definition 2>
#:{{synonymer|[[<synonym till definition 2>]]}}
:{{avgränsare}}

respektive...

'''uppslagsordet'''
#<definition 1>
#<definition 2>
:{{avgränsare}}
:{{synonymer|[[<ej definitionsberoende synonym>]]}}