På den här sidan finner du statistik om Wiktionary och dess systerprojekt.

Tillväxten i svenska Wiktionary 2010-2017.
Uppslagsordens fördelning på språk 2018.
Årlig procentuell tillväxt i svenska Wiktionary 2011-2017.
Om uppslag
  • 91 102 uppslagsord på svenska i sin grundform
  • 391 312 uppslag i sin grundform om man lägger samman samtliga språks uppslagsord (372 språk)
  • 864 129 sidor med uppslag om man också inkluderar böjningsformer och mjuka omdirigeringar (felstavningar)
  • 905 923 sidor totalt (inklusive sidor som saknar uppslag, diskussionssidor, administrativa sidor om Wiktionary, appendix, omdirigeringssidor med flera)
  • 3 878 835 ändringar på alla sidor (i genomsnitt 4,28 ändringar per sida)
Om användare
Mer detaljerat
För relaterade projekt
Stora tabeller