På den här sidan finner du statistik om Wiktionary och dess systerprojekt.

Tillväxten i svenska Wiktionary 2010-2017.
Uppslagsordens fördelning på språk 2018.
Årlig procentuell tillväxt i svenska Wiktionary 2011-2017.
Om uppslag
  • 84 622 uppslagsord på svenska i sin grundform
  • 360 090 uppslag i sin grundform om man lägger samman samtliga språks uppslagsord (355 språk)
  • 794 708 sidor med uppslag om man också inkluderar böjningsformer och mjuka omdirigeringar (felstavningar)
  • 835 274 sidor totalt (inklusive sidor som saknar uppslag, diskussionssidor, administrativa sidor om Wiktionary, appendix, omdirigeringssidor med flera)
  • 3 505 138 ändringar på alla sidor (i genomsnitt 4,2 ändringar per sida)
Om användare
Mer detaljerat
För relaterade projekt
Historik
Uppdateras manuellt varje måndag. Se även grafer