På den här sidan finner du statistik om Wiktionary och dess systerprojekt.

Tillväxten i svenska Wiktionary 2010-2017.
Uppslagsordens fördelning på språk 2018.
Årlig procentuell tillväxt i svenska Wiktionary 2011-2017.
Om uppslag
  • 99 002 uppslagsord på svenska i sin grundform
  • 413 499 uppslag i sin grundform om man lägger samman samtliga språks uppslagsord (382 språk)
  • 925 622 sidor med uppslag om man också inkluderar böjningsformer och mjuka omdirigeringar (felstavningar)
  • 964 606 sidor totalt (inklusive sidor som saknar uppslag, diskussionssidor, administrativa sidor om Wiktionary, appendix, omdirigeringssidor med flera)
  • 4 017 264 ändringar på alla sidor (i genomsnitt 4,16 ändringar per sida)
Om användare
Mer detaljerat
För relaterade projekt
Stora tabeller