Administratörer

En administratör på Wiktionary är en vanlig användare som har fått lite fler befogenheter än övriga användare, för att lättare kunna stävja vandalism och missbruk. En administratör har inte större beslutanderätt än övriga medlemmar av wikigemenskapen, däremot något utökad möjlighet att verkställa wikigemenskapens beslut.

Administratörer kan radera och återställa raderade sidor, radera bilder permanent, skrivskydda sidor och ta bort skyddet, redigera skrivskyddade sidor, samt blockera och ta bort blockering av IP-adresser.

En administratör utses genom att någon nominerar en användare på sidan Begäran om administratörskap, där sedan wikigemenskapen röstar om huruvida den har förtroende för användaren som administratör eller ej. Företrädesvis är detta ej användaren i fråga själv, men även självnomineringar är acceptabla. Observera att denna omröstning enbart rör användarens roll som administratör, inte dennes roll som artikelförfattare. Ett administratörskap är inte en livstidsposition. En administratör som förlorar wikigemenskapens tillit kan fråntas sina extra befogenheter. En administratör som ej heller utnyttjar de extra befogenheter som följer med administratörskapet torde tämligen snabbt förlora wikigemenskapens tilltro till nyttan av användaren ifråga är lämplig som administratör.

Administratörskapet i sig medför inte någon särskild besluts- eller vetorätt i tvistefrågor; administratörerna är vanliga användare som baserat på wikigemenskapens tillit fått något utökade befogenheter. Däremot blir administratörerna ofta betraktade som föredömen för hur alla användare på Wiktionary bör uppföra sig, och därför är det extra viktigt att en administratör tar sig tid att sätta sig in i och är lyhörd för förändringar i den konsensus som råder bland wikigemenskapen, och gör sitt bästa för att redigera i denna anda.

Vill du kontakta en administratör, lämna ett meddelande på dennes diskussionssida.

Tillsatta administratörer på svenskspråkiga Wiktionary redigera

(de senast tillsatta längst nere)

 1. Mike (Byråkrat)
 2. Den fjättrade ankan
 3. Elinnea
 4. Mats Halldin
 5. Sander
 6. Softssa
 7. Wellparp
 8. Väsk
 9. Tsujigiri
 10. Sanna
 11. Grön
 12. Andreas Rejbrand (Byråkrat)
 13. Dodde
 14. Ever wonder
 15. Skalman
 16. Jiiimbooh
 17. Moberg
 18. ÅttioFem
 19. Natox
 20. Calandrella
 21. Fenix
 22. Svenji
 23. Smiddle
 24. Bounce1337
 25. Diupwijk
 26. Tanzania
 27. JoolzWiki
 28. Lundgren8
 29. Vesihiisi
 30. Jonteemil
 31. Taylor 49

Se även redigera