Kategori:Jiddisch/Härledningar från urgermanska

Den här kategorin innehåller uppslag på jiddisch (kod "yi") härledda från urgermanska (kod "gem-ugm").
Se även kategorierna: Index (kategoristartsida), Jiddisch/Härledningar, Urgermanska/Härledningar. Motsatt kategori "Kategori:Urgermanska/Härledningar från jiddisch" saknas.