Se även Hjälp:Genvägar.

Ett kortkommando (engelska: "access key" eller "keyboard shortcut") är ett snabbt sätt att navigera på en webbsida - det går ut på att man trycker en viss tangentkombination för att komma till en viss länk, funktion eller liknande.

Beroende på vilken webbläsare du har ska du i

  • Firefox: håll alt+shift, tryck på aktuell tangent
  • Chrome: håll alt, tryck på aktuell tangent
  • Internet Explorer: håll alt, tryck på aktuell tangent
  • Opera (alla operativsystem): tryck på shift+escape, tryck sedan på aktuell tangent (shift+esc kommer visa lista av val)
  • Mac OS X (alla webbläsare utom Opera): tryck på ctrl+opt, sedan på aktuell tangent
Tangent Vad den gör Beskrivning
+ Starta en ny diskussion Skapar ett nytt avsnitt (enbart på diskussionssidor)
. (punkt) Min användarsida Öppnar din användarsida om du har loggat in
= Skrivskydda Skrivskyddar aktuell sida (endast för administratörer)
Ta bort skrivskydd Tar bort skrivskyddet på aktuell sida (endast för administratörer)
b Bybrunnen Gå till Bybrunnen
c Sida med innehåll (eng: "content page") Visar sidan med innehåll som associeras med aktuell sida
d Radera (eng: "delete") Raderar aktuell sida (endast för administratörer)
Återställ borttagen sida Återställer den aktuella sidan (endast för administratörer)
e Redigera (eng: "edit") Redigerar aktuell sida (för sidor utan skrivskydd eller för administratörer)
Visa källa Visar källan för aktuell sida (skrivskyddade sidor)
f Sök (eng: "find") Sök på Wiktionary
h Historik Visar den aktuella sidans historik
j Sidor som länkar hit Visar alla sidor som länkar till den aktuella
k Relaterade ändringar Visar de senaste ändringarna på sidor som länkar till den aktuella
l Min bevakningslista Öppnar din bevakningslista om du loggat in
m Flytta (eng: "move") Tillåter dig att flytta den aktuella sidan och dess diskussionssida (för flyttbara sidor)
n Min diskussionssida Öppnar din användares eller IP:s diskussionssida
p Visa förhandsgranskning (eng: "preview") Visar förhandsgranskning (när du redigerar en sida)
Utskriftsvänlig version (eng: "printable version") Visar en utskriftsvänlig version av den aktuella sidan (om du inte redigerar en sida)
q Specialsidor Visar en lista över alla specialsidor
r Senaste ändringar (eng: "recent changes") Visar en lista över de senaste ändringarna på Wiktionary
s Spara sidan Sparar de ändringar du har gjort (när du redigerar en sida)
t Diskussion (eng: "talk page") Visar den aktuella sidans diskussionssida
u Ladda upp fil Laddar upp en fil lokalt - Avstängt på svenska Wiktionary
v Visa ändringar Visar de ändringar du har gjort på texten (när du redigerar en sida)
w Bevaka (eng: "watch") Lägger till den aktuella sidan på din bevakningslista, om du har loggat in
Avbevaka Tar bort den aktuella sidan från din bevakningslista, om du redan hade den där
x Slumpsida Laddar en slumpsida på Wiktionary
y Mina bidrag Visar en lista över din användares eller IP:s bidrag
z Huvudsida Gå till huvudsidan på Wiktionary