Se även Appendix:Varianter/d.

Tvärspråkligt

redigera
D
U+0044
LATIN CAPITAL LETTER D

D

 1. versal bokstav som finns i många varianter av det latinska alfabetet; gemen variant: d
 2. talet femhundra (500) skrivet med romerska siffror
  Varianter: , d (mindre vanligt), (mindre vanligt)
 3. (kemi) beteckning för väteisotopen deuterium
 4. Tysklands nationalitetsmärke

Svenska

redigera

Förkortning

redigera

D

 1. (kortspel, schack) förkortning för dam
D
 1. (SAB) filosofi och psykologi
  Meronymer: Da, Db, Dc, Dd, De, Df, Dg, Dh, Dj, Do
 2. (detaljplan) kvartersmark reserverat för vård

Substantiv

redigera

D

 1. ett betyg i många betygssystem
  1. (2011–) näst lägsta betyget i nuvarande svenska betygssystemet
   Kohyponymer: A, B, C, D, E
  2. (1820–1897) lägsta betyget inom svenska läroverk
   Synonymer: otillräcklig insikt
   Kohyponymer: A, B, C, D
  3. (1820–1897) lägsta betyget i uppförande inom svenska läroverk
   Synonymer: lättsinnigt och ostadigt uppförande
   Kohyponymer: A, B, C, D

Engelska

redigera

Substantiv

redigera

D

 1. (musik) d

Förkortning

redigera

D

 1. förkortning för Deutschland