Se även lista över appendix, Kategori:Siffror och Appendix:Räkneord.

Översikt

redigera

Detta appendix har för avsikt att ge en tvärskriftlig översikt över olika siffersystem. Vissa är snarlika och kan vid första anblick tyckas identiska, andra skiljer sig åt markant. För närvarande visas ett urval av siffror för 1-10, samt tiotal och högre siffror i en separat tabell nedan. Vissa skriftspråk har egna siffror för talen 11 - 19, dessa har hittills inte presenterats i tabellen, men kan i bästa fall hittas i respektive skriftspråks kategori för siffror.

Siffror för talen noll till tio:

redigera
Språk 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio
Arabiska (västliga) siffror 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arabiska (östliga) siffror ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
Arabiska (persiska) siffror ۰ ١ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ١٠
Armeniska siffror ej tillämpligt Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ
Balinesiska siffror ᭑᭐
Bengaliska siffor ১০
Brahminska siffror 𑁦 𑁒, 𑁧 𑁓, 𑁨 𑁔, 𑁩 𑁕, 𑁪 𑁖, 𑁫 𑁗, 𑁬 𑁘, 𑁭 𑁙, 𑁮 𑁚, 𑁯 𑁛, 𑁧𑁦
Burmesiska siffror ၁၀
Chakma 𑄶 𑄷 𑄸 𑄹 𑄺 𑄻 𑄼 𑄽 𑄾 𑄿 𑄷𑄶
Chamiska siffror ꩑꩐
Devanagariska siffror १०
Egyptiska siffror ej tillämpligt 𓏺 𓏻 𓏼 𓏽 𓏾 𓏿 𓐀 𓐁 𓐂 𓎆
Etiopiska siffror ej tillämpligt
Feniciska ej tillämpligt 𐤖 𐤚 𐤛 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 𐤗
Fornitaliska siffror ej tillämpligt 𐌠 𐌠𐌠 𐌠𐌠𐌠 𐌠𐌠𐌠𐌠 𐌡 𐌡𐌠 𐌡𐌠𐌠 𐌡𐌠𐌠𐌠 𐌡𐌠𐌠𐌠𐌠 𐌢
Fornpersisk kilskrift ej tillämpligt 𐏑 𐏒 𐏒𐏑 𐏒𐏒 𐏒𐏒𐏑 𐏒𐏒𐏒 𐏒𐏒𐏒𐏑 𐏒𐏒𐏒𐏒 𐏒𐏒𐏒𐏒𐏑 𐏓
Gotiska siffror ej tillämpligt 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹
Grekiska siffror ej tillämpligt Α΄, α΄ Β΄, β΄ Γ΄, γ΄ Δ΄, δ΄ Ε΄, ε΄ Ϝ΄, ϛ΄ Ζ΄, ζ΄ Η΄, η΄ Θ΄, θ΄ Ι΄, ι΄
Gujaratiska siffror ૧૦
Gurmukhi ੧੦
Hebreiska siffror ej tillämpligt א ב ג ד ה ו ז ח ט י
Javanesiska siffror ꧑꧐
Kanaresiska siffror ೧೦
Kayah li ꤁꤀
Khmeriska siffror ១០
Khudabadi 𑋰 𑋱 𑋲 𑋳 𑋴 𑋵 𑋶 𑋷 𑋸 𑋹 𑋱𑋰
Kinesiska siffror , , / , / , , , ?? ?? , , ,
Lanna, sekulärt ᪁᪀
Lanna, religiöst ᪑᪀
Laotiska siffror ໑໐
Lepcha ᱁᱀
Limbu ᥇᥆
Malayalamska siffror
Meroitiska kursiva siffror ej tillämpligt 𐧀 𐧁 𐧂 𐧃 𐧄 𐧅 𐧆 𐧇 𐧈 𐧉
Meitei ꯱꯰
Mongoliska siffror ᠑᠐
N'ko ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ?? ?? ߈ ߉ ߁߀
Ol chiki ᱑᱐
Oriya ୧୦
Osmanya 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 𐒡𐒠
Riksarameiska ej tillämpligt 𐡘‎ 𐡙‎ 𐡚‎ ?? ?? ?? ?? ?? ?? 𐡛‎
Rohingiska siffror 𐴰 𐴱 𐴲 𐴳 𐴴 𐴵 𐴶 𐴷 𐴸 𐴹 𐴱𐴰
Romerska siffror ej tillämpligt , (I, i) , (II, ii) , (III, iii) , (IV, iv) , (V, v) , (VI, vi) , (VII, vii) , (VIII, viii) , (IX, ix) , (X, x)
Saurashtra ꣑꣐
Sundanesiska siffror ᮱᮰
Tamilska siffror
Telugiska siffror ౧౦
Tirhuta 𑓐 𑓑 𑓒 𑓓‎ 𑓔‎ 𑓕‎ 𑓖‎ 𑓗‎ 𑓘‎ 𑓙 ??
Thailändska siffror ๑๐
Tibetanska siffror ༡༠
Warang citi 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣡𑣠, 𑣪
Morsesignal ––––– ·–––– ··––– ···–– ····– ····· –···· ––··· –––·· ––––· ej tillämpligt
Blindskrift ??

Siffror för högre tal:

redigera
Språk tjugo (20) trettio (30) fyrtio (40) femtio (50) sextio (60) sjuttio (70) åttio (80] nittio (90) hundra (100) tusen (1000) tiotusen (10 000)
Armeniska siffror Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Ռ Օ
Egyptiska siffror 𓎇 𓎈 𓎉 𓎊 𓎋 𓎌 𓎍 𓎎 𓍢 𓆼 𓂭
Feniciska siffror 𐤘 ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt 𐤙 ej tillämpligt ej tillämpligt
Fornitaliska siffror ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt 𐌣 ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt
Fornpersisk kilskrift 𐏔 ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt 𐏕 ej tillämpligt ej tillämpligt
Etiopiska siffror ej tillämpligt
Riksarameiska 𐡜‎ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 𐡝‎ 𐡞‎ 𐡟‎
Romerska siffror ⅩⅩ, ⅹⅹ (XX, xx) ⅩⅩⅩ, ⅹⅹⅹ (XXX, xxx) ⅩⅬ, ⅹⅼ (XL, xl) , (L, l) ⅬⅩ, ⅼⅹ (LX, lx) ⅬⅩⅩ, ⅼⅹⅹ (LXX, lxx) ⅬⅩⅩⅩ, ⅼⅹⅹⅹ (LXXX, lxxx) ⅩⅭ, ⅹⅽ (XC, xc) , (C, c)
500: , (D, d)
, (M, m),
5 000:
Tamilska siffror ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt
Warang citi 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯 𑣰 𑣱 𑣲 ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt