Se även -s, s och 's.

Engelska redigera

Affix redigera

-'s

 1. -s; ändelse som markerar genitiv
  Jane's house is bigger than Sarah's.
  Janes hus är större än Sarahs.
  The cat bit the dog’s tail.
  Katten bet hundens svans.
  The cat bit the dog with the shaggy fur’s tail. (genitiv av "the dog with the shaggy fur")
  Katten bet hunden med den rufsiga pälsens svans.
  women’s contributions to science
  kvinnors bidrag till vetenskapen
 2. (utan specificerat objekt) hos; ; indikerar hem, butik, plats, eller liknande
  We’re going to Luigi’s for dinner tonight.
  Vi ska äta middag hos Luigi ikväll. / Vi ska äta middag (restaurangen) Luigi ikväll.
  Sammansättningar: greengrocer's
 3. för; indikerar ett användningsområde eller användare; motsvarar ofta ett sammansatt ord på svenska
  You need a driver’s licence.
  Du behöver ett körkort.
  These are popular boy’s T-shirts.
  De här är populära t-tröjor för pojkar.
  Alex can be a girl’s name.
  Alex kan vara ett flicknamn.
  That's a girl’s toy.
  Det där är en leksak för flickor.
  Sammansättningar: people's
 4. -s; indikerar ett antal av något, särskilt tid
  I took a week’s holiday.
  Jag tog en veckas semester.
 5. indikerar diverse andra typer av relationer, såsom källa eller ursprung,
  the doctor's help
  läkarens hjälp
  the King's capture
  tillfångatagandet av kungen
  my father's portrait
  porträttet min pappa (som föreställer min pappa)
 6. ändelse till ett substantiv eller substantivfras kopplat med ett genitiv-of, som därmed bildar en dubbel genitiv
  painting of the woman's
  kvinnans målning / målningen som tillhör kvinnan
  Användning: Ordet of kan både tolkas som genitiv-bildning och som andra relationer. Genom att lägga till 's i exemplet painting of the woman's, blir det entydigt att målningen tillhör kvinnan, och kan inte tolkas som att det är en målning som föreställer kvinnan.
 
Varianter: -’s; -'
Se även: 's
Användning: Om ordet redan slutar på -s, såsom många pluraler, läggs endast -' till: the teachers' = lärarnas.
Ändelsen kan inte användas på pronomen. Se istället its, hers.