wenigstens

  1. åtminstone
    Ich verdiene wenigstens Geld.
    Jag tjänar pengar åtminstone.