Kvalitetskontroll – struktur
Den här sidans struktur behöver åtgärdas (instruktioner).

Svenskt uttryck

1. att vara allmänt omtalad