Engelska redigera

Verb redigera

sum up

  1. sammanfatta; göra en sammanfattning av
  2. vara en sammanfattning av
  3. bestämma summan av; summera (sig)
    Synonymer: tot up, add together, summate, add up
    The rest of the terms sum up to zero.
    Resten av termerna summerar sig till noll.