sehr

  1. väldig; mycket; jätte-
    Grammatik: sehr används för att förstärka ett efterföljande adjektiv eller adverb