saapua

  1. ankomma, anlända; komma fram till en viss plats