Svenska redigera

Förled redigera

om-

  1. prefix som visar att något ändras
    Sammansättningar: omarbeta, omborra, omdana, omforma, omkamra, omskapa, omskola, omvärdera
  2. prefix som anger att något sitter eller rör sig (tätt) runt någots yttre
    Sammansättningar: omge, omgivning, omkrets, omsluta
  3. prefix som anger att något beträffar (handlar om)
    Sammansättningar: omhänderta, omvårdnad

Översättningar redigera