Svenska redigera

Verb redigera

göra åt

  1. vidta lämplig(a) åtgärd(er) för att ta itu med ett bekymmer eller problem
    Vanliga konstruktioner: göra något åt något
    Trist att kommunen inte gör något åt alla ljusföroreningar i staden.