Svenska

redigera

Adjektiv

redigera
Böjningar av finländsk  Positiv
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum finländsk
Neutrum finländskt
Bestämd
singular
Maskulinum finländske
Alla finländska
Plural finländska
  Predikativt
Singular Utrum finländsk
Neutrum finländskt
Plural finländska
Kompareras med mer och mest.
Adverbavledning (finländskt)?

finländsk

  • uttal: `fin,län(d)skˈfɪ̀nˌlɛn(d)sk
  1. som hänför sig till Finland

Användning

redigera

Finländsk är det övergripande adjektivet för något som hänför sig till Finland. Adjektivet "finsk" kan dock också användas om sådant som gäller hela Finland såvida det inte har med nationalspråken eller språkgruppernas kultur att göra.

Finländsk litteratur är litteratur på någotdera av Finlands två nationalspråk (finska och svenska). Då man särskilt vill framhålla att litteraturen är skriven av finskspråkiga författare på finska bör man skriva och tala om finsk eller finskspråkig litteratur. Då man speciellt vill framhålla att litteraturen är skriven på svenska av svenskspråkiga (finlandssvenska) författare i Finland bör man skriva och tala om finlandssvensk litteratur. När man t.ex. talar om film gäller samma princip: finsk film är film på finska, medan finländsk film innefattar också de finlandssvenska filmer som görs.

Det bör dock påpekas att man i Sverige sällan har klart för sig distinktionen mellan adjektiven "finsk", "finländsk" och "finlandssvensk".

Etymologi

redigera

Under början av 1910-talet kände den svenskspråkiga folkgruppen i Finland behov av att på ett adekvat sätt benämna sig själva. Sent på hösten år 1912 segrade språkvetare Rolf Pippings inlämnade förslag i tidningen "Studentbladet" med termen "finlandssvenskar". Härvid uppstod behov av ett neutralt samlingsadjektiv för något som utmärker, rör eller härstammar från Finland. På så sätt togs adjektivet "finländsk" i bruk.

Översättningar

redigera

Externa länkar

redigera