Se även Asia.

Finska redigera

Substantiv redigera

asia

 1. ärende
  Minulla on hänelle asiaa.
  Jag har ett ärende åt honom/henne.
  Asia on loppuun käsitelty.
  'Saken är slutbehandlad.
  Asia on jo vireillä.
  Målet har redan anhängiggjorts.
  He ajavat rauhan asiaa.
  De arbetar för freden.
  Menen hoitamaan muutamia asioita.
  Jag går och sköter några ärenden.
  Sammansättningar: asiakirja, asiamies, asiayhteys