Här är en sida för att underlätta ifyllandet och tolkandet av uttalsangivelser för uppslagsord på spanska. Notera att detta främst bör vara en fonematisk transkribering. Att göra en finfonetisk tolkning av ett ord leder oundvikligen till att man försöker fastställa en viss dialekt av språket som normativ. Att transkriberingen istället sker på fonemnivå undviker detta problem och samtliga tabeller ska alltid ange endast fonem, inte foner. För detta används fonematisk notation med snedstreck // i stället för fonetisk med klamrar [].

Speciella symboler
IPA markerar :
ˈ huvudbetoning
ˌ bibetoning

Spanskt uttal

redigera

Vokaler

redigera
Vokaler
IPA Exempelord Exempel
/ä/ tomar uttal: to̞ˈmäɾ
/e̞/ tener uttal: te̞ˈne̞ɾ
/i/ salir, y uttal: säˈliɾ i
/o̞/ señor uttal: se̞ˈɲo̞ɾ
/u/ algún uttal: älˈγun

Konsonanter

redigera
Konsonanter
IPA Exempelord Exempel
/β/ bailar, vaca uttal: βajˈlaɾ, ˈβaka
/ƀ/ saber, jueves uttal: saˈƀɛɾ, ˈxwɛƀɛs
/tʃ/ leche uttal: ˈlɛtʃɛ
/d/ dar uttal: daɾ
/ð/ comida uttal: koˈmiða
/f/ familia uttal: faˈmilja
/g/ pengüino uttal: pɛŋˈgwino
/γ/ algo uttal: ˈalγo
/x/ página, julio, México ˈpaxina, ˈxuljo, ˈmɛxiko
/k/ cabra, kilo, querer uttal: ˈkaƀɾa, ˈkilo, kɛˈɾɛɾ
/l/ lago uttal: ˈlaγo
/ʎ/ llamar uttal: ʎaˈmaɾ
/m/ matar uttal: maˈtaɾ
/n/ nadar uttal: naˈðaɾ
/ŋ/ domingo uttal: doˈmiŋgo
/ɲ/ año uttal: ˈaɲo
/p/ pato uttal: ˈpato
/ɾ/ haber uttal: aˈƀɛɾ
/r/ río uttal: ˈrio
/s/ sol, extranjero uttal: sol, ekstɾanˈxeɾo
/w/ cuántos, web uttal: ˈkwantos, wɛƀ
/j/ playa, quieres uttal: ˈplaja, 'kjɛɾɛs
/θ/ azul, cerdo uttal: aˈθul, ˈθɛɾðo

Dialektala skillnader

redigera
  • I alla latinamerikanska dialekter och vissa dialekter i södra Spanien uttalas /θ/ vid alla tilfällen som /s/ istället.
  • I de flesta spanska dialekter uttalas /ʎ/ oftast som /j/.