Uttal: Jiddisch

redigera

Denna sidan visar hur Wiktionarys uttalsangivelser för uppslagsord på jiddisch anges med internationella fonetiska alfabetet (IPA). Det finns flera dialekter för jiddisch, men vanligen följer ordböcker det av YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut, "judiska vetenskapliga institutet") framtagna standarduttalet. Detta uttal är i mångt och mycket baserat på den talade jiddischen i trakten av Litauen, så kallad litvish. Tabellen nedan visar YIVO:s standarduttal. I Sverige talar många en dialekt som påminner mer om den med rötter i Polen, så kallad poylish. Uppslag på Wiktionary med uttalsangivelser för jiddisch har därför goda skäl till att inkludera den polska dialekten vid sidan av YIVO, även om deras transkribering alltid ska följa YIVO-standard.

Jiddisch med standardiserat uttal

redigera
Konsonanter
IPA Exempel Svensk motsvarighet
/b/ ב: באַר (bar) boll
/d/ ד: דאָס (dos) dag
/d͡z/ דז: האַלדז (haldz) dz
/d͡ʒ/ דזש: דזשוכע (dzhukhe) som engelska jazz
/f/ פֿ: פֿאַר (far) fin
/ɡ/ ג: גוט (gut) gam
/h/ האָר (hor) hej
/j/ י: יאָר (jor) jul
/k/ ק: קאַץ (kats) kam
/ɫ/ ל: ליד (lid) engelska call
/m/ מ: מויז (moyz) mal
/n/ נ: ניין (neyn) näsa
/ŋ/[1] צונג (tsung) ng
/p/ פּ: פּויק (poyk) påk
/ʁ/ ר: רעדן (redn) skorrande R
/s/ ס: סידור (sider) sten
/ʃ/ ש: שיר (shir) känsla
/t/ ט: טאָג (tog) tack
/t͡s/ צ: צאָן (tson) plats
/t͡ʃ/ טש: טשאָלנט (tsholnt) kvarts
/v/ וו: וואָס (vos) varg
/χ/ כ: כאָטש (khotsh) sked
/ʎ/ מיליאָן (milion) miljon
/z/ ז: זאָגן (zogn) som en surrande bi: bzzz
/ʒ/ זש: זשאַבע (zshabe) som i engelska leisure
Betoning
/ˈ/  : אייזל (eyzl, /ˈɛɪ̯zl̩/)
Vokaler
IPA Exempel Svensk motsvarighet
Monoftonger
/a/ אַ: אַקסל (aksl) kavat
/ɛ/ ע: עסן (esn) fest, gäst
/ɪ/ י: איבער (iber) minne
/ɔ/ אָ: אָרעם (orem) trolla
/ʊ/ ו: אונדז (undz) skjorta
Diftonger
/aɪ̯/ ײַ: דרײַ (dray) kavaj
/ɛɪ̯/ יי: בייגל (beygl) okej
/ɔɪ̯/ וי: בויך (boykh) skoj
Reducerade vokaler
/ə/ ע: געזאָגט (gezogt) berätta
/l̩/ ל: אייזל (eyzl) som engelska bottle
/n̩/ ן: רעדן (redn) som engelska button eller norrländska fotn ("foten")

Translitterering

redigera

Jiddisch kan translittereras till latinska bokstäver på flera olika sätt. Det vanligaste att se internationellt är den av YIVO utarbetade standarden. Parallellt förekommer två inhemska system i Sverige, närmare anpassade till de språkljud som bokstäverna motsvarar i svenskan. Translitterering av ord inlånade från hebreiska/arameiska stavas inte för jiddisch fonetiskt, och undantages denna tabell. Dess utom bör anmärkas att personnamn ofta har flera olika sätt att skrivas med latinska bokstäver, där det skiljer sig åt mellan namnbärare vilken stavning med latinska bokstäver som man använder sig av.

Alef-beys / Alef-beis / Alef-bejs
Bokstav IPA YIVO-standard Teckennamn YIVO Megilla förlag Teckennamn Megilla Podium förlag Teckennamn Podium
א - - shtumer alef - - - -
אַ a a pasekh alef a pasech alef a pasech alef
אָ ɔ o komets alef o - o -
ב b b beys b beis b bejs
בֿ v v veys v veis v vejs
ג g g giml g - g -
ד d d daled d - d -
דז ʣ dz daled-zayen dz daled-zaien dz daled-zajen
דזש ʤ dzh daled-zayen-shin dzh daled-zaien-shin dzh daled-zajen-shin
ה h h hey h hei h hej
ו ʊ u vov u - u -
וּ ʊ u melupm vov u - u -
װ, וו[2] v v tsvey vovn v svei vovn v tsvej vovn
ױ, וי[3] ɔj oy vov-yud oi vov-jud oj vov-jud
ז z z zayen z zaien z zajen
זש ʒ zh zayen-shin zh zaien-shin z zajen-shin
ח x kh khes ch ches ch ches
ט x t tes t - t -
טש ʧ tsh tes-shin tsh - tsh -
י i i yud i jud i jud
יִ i i khirek-yud i chirek-jud i chirek-jud
י (före vokal) j y yud j jud j jud
יִ (före vokal) j y khirek-yud j chirek-jud j chirek-jud
ײ, יי[4] ɛj ey tsvey yudn ei tsvei judn ej tsvej judn
ײַ aj ay pasekh tsvey yudn ai pasech tsvei judn aj pasech tsvej judn
כּ k k kof k - k -
כ x kh khof ch chof ch chof
ך x kh langer khof ch langer chof ch langer chof
ל l, ʎ l lamed l - l -
מ m m mem m - m -
ם m m shlos mem m - m -
נ n n nun m - m -
ן n, ŋ, m n langer nun m - m -
ס s s samekh s samech s samech
ע ɛ e ayen e aien e ajen
פּ p p pey e pei e pej
פֿ, פ[5] f f fey f fei f fej
ף f f langer fey f langer fei f langer fej
צ ʦ ts tsadek ts - ts -
ץ ʦ ts langer tsadek ts - ts -
ק k k kuf k - k -
ר ʀ r reysh r reish r rejsh
ש ʃ sh shin sh - sh -
שׂ s s sin s - s -
תּ t t tof t - t -
ת s s sof s - s -

Dialektala skillnader

redigera

Vokaler

redigera
Vokalfonem hos olika dialekter
Standardiserad (YIVO) västlig [6] poylish [7] ukraynish [8] litvish[9] Germanska exempel Semitiska exempel
Vokal Translitt. IPA
אַ a a a a ɔ a וואַלד (vald) גנבֿ (ganef)
אָ o ɔ ɔ ɔ ɔ אָבער (ober) סוד (sod)
u דאָ (do, "då")) כּשר (kosher)
ו u ʊ ʊ ɪ ɨ ʊ גוט (gut) חופּה (khupe)
i בוך (bukh) פּורים (purem)
י i ɪ ɪ ɪ ɨ ɪ זילבער (zilber) גבור (giber)
i בריוו (briv) מדינה (medine)
ע e ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ עסן (esn) אמת (emes)
ɛɪ̯ ɛɪ̯~i לעבן (lebn) בגד (beged)
וי oy ɔɪ̯ oː~oʊ̯~aʊ̯ ɔɪ̯ ɔɪ̯ ɛɪ̯ גרויס (groys) עולם (oylem)
בוים (boym)
oʊ̯ oː~oʊ̯ oʊ̯~ɔɪ̯~u ɔɪ̯ הויז (hoyz) גוי (goy)
יי ey ɛɪ̯ aɪ̯ ɛɪ̯ ɛɪ̯ פֿריילעך (freylekh) חן (kheyn)
פֿלייש (fleysh)
ײַ ay aɪ̯ aɪ̯ a aɪ̯ שנײַדער (shnayder) חייל (khayel)

Källor

redigera
  1. [ŋ] är inte ett separat fonem utan en allofon till /n/ i del fall det följs av ett /k/ eller/ɡ/.
  2. På svenska Wiktionary använder vi inte dubbeltecknet, utan skriver ut två enkla vov: וו
  3. På svenska Wiktionary använder vi inte dubbeltecknet, utan skriver ut vov jud med sina respektive tecken: וי
  4. På svenska Wiktionary använder vi inte dubbeltecknet, utan skriver ut två jud-tecken: יי
  5. På svenska Wiktionary skriver vi alltid ut markeringen ovanför fey. Det förekommer även på jiddisch att man utelämnar makron ovanför fey.
  6. Västlig: Västjiddisch
  7. Poylish, central jiddisch
  8. Ukraynish, sydöstlig jiddisch
  9. Litvish, nordöstlig jiddisch
  • Jacobs, Neil G. (2005) Yiddish: A Linguistic Introduction. Cambridge University Press. ISBN 0-521-77215-X.