Detta projekt går ut på att skapa presensparticip av listan med verb nedan och analysera vilka som kan anta substantiverad form och isåfall om den formen är oräknebar, räknebar eller båda delar.
Om vi börjar utförligt kanske vi hittar sätt att förenklare/effektivisera allteftersom. Vi börjar med 10-20 ord och utvärderar sedan.

Med menas att ändringen är genomförd på uppslaget. att ändringen ännu ej är genomförd.
Presensparticip Substantivering? Oräknebar? Definition: Exempel: Räknebar? Definition: Exempel: Kommentarer
resande J J handlingen att resa Se resande. J person som är på resa Se resande. Definitionen kanske borde göras tydligare, eftersom resa kan ha flera betydelser. (Fanns inte med i listan, användes som exempel.)
avstavande troligen troligen handligen att avstava (något) (Kan inte komma på något okonstlat exempel, se kommentarer.) N (osäker) N (osäker) - Jämför avstavning (def: avstavat ord) Kan avstavning även avse handlingen? Isåfall synonymt med avstavande? Har avstavande i så fall någon funktion? Användning av avstavande blir oerhört lätt konstlat. Behöver analyseras vidare.
stickande J J det att sticka (finns bättre formulering?) Se stickande. tveksamt - - Böjningstabellen behöver ändras. Stickande kan ha fler betydelser. (sticka en tröja, sticka sig i fingret)
förnekande J J det att förneka (finns bättre formulering?) oproblematisk J tveksam - annorlunda än oräknebara betydelsen? Se förnekande. Om definitionen för räknebar och oräknebar betydelse skils åt behöver böjningstabell ändras.
firande J J det att fira (finns bättre formulering?) oproblematisk J tveksam - annorlunda än oräknebara betydelsen? Se firande. Om definitionen för räknebar och oräknebar betydelse skils åt behöver böjningstabell ändras.
hyllande J J det att hylla (finns bättre formulering?) Se hyllande. J det att hylla (finns bättre formulering?) Se hyllande. Böjningstabellen och definition behöver eventuellt delas upp.
förtydligande J troligen - - J det att förtydliga (finns bättre formulering?) Se förtydligande. Böjningstabellen och definition behöver eventuellt delas upp.
studerande J N - - J person som studerar Se studerande. Böjningstabell
studerande J J det att studera (finns bättre formulering?) Se studerande. tveksamt - - Böjningstabell
promenerande J N - - J person som promenerar Se promenerande. Böjningstabell
promenerande J J det att promenera (finns bättre formulering?) Se promenerande. tveksamt - - Böjningstabell
konstaterande J J det att förneka (finns bättre formulering?) oproblematisk J tveksam - annorlunda än oräknebara betydelsen? Se konstaterande. Om definitionen för räknebar och oräknebar betydelse skils åt behöver böjningstabell ändras.
upptäckande J J det att upptäcka (finns bättre formulering?) Se upptäckande. J det att upptäcka (finns bättre formulering?) Se upptäckande. Böjningstabellen och definition behöver eventuellt delas upp.
erkännande J J det att erkänna (finns bättre formulering?) Se erkännande. J det att erkänna (finns bättre formulering?) Se erkännande. Böjningstabellen och definition behöver eventuellt delas upp.
svarande N N - - J juridiskt begrepp. svaranden, käranden osv. person som... ? Definition saknas. Exempelmening saknas. Böjningstabell och definition behöver delas upp.
svarande J J det att svara (finns bättre formulering?) Se svarande. tveksamt - - Böjningstabell och definition behöver delas upp.
undrande J J det att undra (finns bättre formulering?) Se undrande. troligen det att undra (finns bättre formulering?) Exempelmening saknas. Om definitionen för räknebar och oräknebar betydelse skiljs åt behöver böjningstabell ändras.
välkomnande J J det att välkomna (finns bättre formulering?) Se välkomnande. J det att välkomna (finns bättre formulering?) Se välkomnande. Böjningstabellen och definition behöver eventuellt delas upp.
avskedande J J det att avskeda (finns bättre formulering?) Se avskedande. J det att avskeda (finns bättre formulering?) Se avskedande. Böjningstabellen och definition behöver eventuellt delas upp.
bönande J J handlingen att böna J framförande av bön Se bönande. Nackdelen med denna definition är att den är svår att utvidga för andra verb.
Presensparticip Substantivering? Oräknebar? Definition: Exempel: Räknebar? Definition: Exempel: Kommentarer
se lista över presensparticip nedan J J det att <verb> (finns bättre formulering?) Se [[<presensparticip>]]. tveksamt - - Böjningstabellen behöver ändras.

Alltså, ord som följer mönstret "existens i oräknebarbetydelse, tveksamhet i räknebar betydelse, befintlig definition "det att <verb>", frågeställning "finns bättre formulering", har existerande exempelmening på uppslaget, har böjningstabell på uppslaget som behöver ändras från räknebar till oräknebar:

underlättande, pyntande, virkande, vaskande, pratande, turistande, lärande, dansande, fiskande, tuggande, duande, användande, undervisande, översättande, zappande, pausande, kokande, snöande, solande, dykande, pluggande, saltande, sockrande, hånglande, bakande, kramande, bloggande, importerande, exporterande, samlande, sorterande, tecknande, målande, backande, bastande, kissande, fotograferande, möblerande, omstrukturerande, stoltserande, reciterande, fantiserande.
Presensparticip Substantivering? Oräknebar? Definition: Exempel: Räknebar? Definition: Exempel: Kommentarer
se lista över presensparticip nedan J J det att <verb> (finns bättre formulering?) Se [[<presensparticip>]]. J tveksam - annorlunda än oräknebara betydelsen? Exempelmening saknas. Om definitionen för räknebar och oräknebar betydelse skiljs åt behöver böjningstabell ändras.
genomförande, uppvaktande, kontrollerande, frågande, hjälpande, kryddande, extraknäckande, hamstrande, störande, snackande, knullande.

Lista över verben som ska testas. Stryk testade verb med <s>ordet</s>:

'te','be','vecka','sy','dua','larva','fly','mana','bo','ha','beta','kana','ge','se','visa','testa','varna','kissa','knulla','serva','ty','apa','vela','egga','olla','peta','öva','lista','para','porta','droga','le','hora','vara','två','skala','haja','ange','banka','tala','arbeta','läsa','spy','pila','ana','kola','borra','maka','zappa','basta','glo','villa','genera','stupa','banda','barra','bero','blanka','bona','forma','bevara','falsifiera','frysa','lysa','böta','dyka','mikra','singla','klara','forta','säga','sola','regna','sko','ro','rappa','öla','baka','lukta','minera','mata','meta','ropa','dissa','översätta','snöa','sälja','placera','missa','impa','kela','göra','hasta','slava','märka','defenestrera','blomma','förstå','missförstå','ysta','sura','ria','ansa','surra','sina','puta','fila','rapa','vicka','så','tro','dansa','lasta','tuta','filma','hitta','kosta','kyssa','lyfta','passa','skilja','spara','svara','synda','vakna','bita','lykta','aska','vika','hela','posta','sida','langa','vaxa','stena','leva','acceptera','nå','känna','kisa','såga','gira','turista','regla','bomba','vada','spela','tycka','börja','hetta','orka','vagga','lata','bebo','rama','kasa','matta','äga','mappa','gunga','olja','dana','styrka','uppvakta','prata','trä','fatta','hia','osa','blåsa','skratta','höra','tänka','spotta','jaga','frukta','lotta','valla','dö','döda','plana','rea','rasa','mala','festa','väcka','huta','muta','möta','sula','hinta','paja','kanta','kapa','sparka','vaja','ringa','yxa','hata','träffa','skälla','skola','landa','ena','viga','rasta','dona','kupa','vinda','rusa','vaka','simma','repa','röka','duga','öka','tina','roa','mula','älska','ava','banna','rosta','måla','peka','aga','smälta','töa','föda','lapa','skena','välja','hopa','raka','sona','spilla','saka','stilla','jonglera','fira','spisa','sopa','ila','bringa','fasta','fylla','gäspa','hoppa','leka','vända','må','rå','låsa','hylla','servera','åka','betäcka','lära','eka','gagna','ragga','darra','borda','förföra','kasta','bunta','focka','rena','tanka','trycka','prisa','fela','heta','salta','dela','lägga','dölja','bota','hjälpa','leda','båda','aktivera','adoptera','abdikera','avvisa','avtala','avskeda','avresa','avse','avlägsna','antyda','anställa','definiera','ske','anse','gasta','lita','sakna','samarbeta','samla','skydda','mima','narra','raspa','reta','trilla','studera','vira','piska','stödja','fullfölja','fullborda','fria','diskriminera','närvara','blunda','prova','passera','arkivera','ärva','äkta','häkta','yttra','nära','förkorta','verka','kommutera','demobilisera','mobilisera','insjukna','koordinera','divergera','konvergera','böna','diskretisera','mucka','segra','bada','skapa','lämna','lagga','musicera','extrapolera','faktorisera','erövra','nicka','stava','leja','jäkta','gry','betala','vaska','neka','förneka','lösa','mista','förenkla','hosta','luta','klämma','stampa','tassa','killa','lika','avtjäna','pröva','addera','dalta','planka','rulla','koka','pressa','löpa','framföra','nalka','näcka','blåsa upp','pausa','skrämma','förstöra','ödelägga','rasera','barka','frasera','fiska','hänga','kalla','gräva','klippa','laga','lindra','rita','skugga','virka','klaga','orsaka','rigga','svimma','likna','banga','packa','ämna','växa','tippa','följa','tjäna','pissa','behöva','dräpa','böra','viska','pynta','genomföra','underlätta','gifta','avstava','tappa','försäkra','prokrastinera','skatta','skava','starta','störta','törsta','magra','tona','skeppa','kritisera','motivera','spira','kuta','stråla','brygga','trampa','förändra','putta','fungera','stanna','mena','svälta','flytta','bygga','predika','glädja','springa','halvera','offra','sovra','sansa','stalla','fråga','käka','tårta','fika','föra','vila','anförtro','barbera','boka','spränga','hissa','gälla','hypotetisera','backa','konfiskera','grina','klänga','mörka','mörda','störa','röra','skörda','köa','spöa','göda','brisera','cykla','interferera','nyttja','råna','kärna','underskatta','raljera','gömma','förvägra','vägra','pröjsa','värma','överväga','sätta','sätta på','grädda','orda','bekräfta','hota','lyssna','bokföra','ösregna','spöregna','tåga','gränsa','protokollföra','styra','döpa','nämna','utnämna','vifta','konservera','lägga in','kicka','instämma','sekundera','bemanna','existera','toppa','jorda','plantera','gråna','kröna','vattna','dubba','ära','lufta','jaka','kyla','göra hål','besöka','memorera','uppfatta','tolka','tyda','bränna','avfyra','glittra','ställa','sänka','försänka','duka','presentera','stelna','blänka','glänsa','reflektera','polera','putsa','postulera','förutsätta','länka','foga','spika','svarva','klocka','observera','betrakta','besluta','skiva','bläddra','citera','jobba','bearbeta','bluffa','befria','asgarva','gena','nysa','breda','bruka','förgifta','jama','öppna','missbruka','gruva','stämma','titta','se ut','skaka','blöta','krydda','spela upp','rösta','sluta','docka','avsluta','krympa','tända','knäppa','försöka','fotografera','knacka','höja','beräkna','bestämma','överanstränga','urinera','legera','indoktrinera','programmera','uttala','föreställa','förfölja','avrätta','konstatera','hacka','hälsa','krama','bojkotta','subtrahera','glömma','vittna','skotta','öda','hindra','absorbera','köra','armera','betyda','vissla','hångla','filtrera','förklara','färja','kämpa','önska','abstrahera','kontrollera','tortera','blinka','trumma','sörja','somna','tillhöra','redigera','behaga','överraska','fortsätta','reparera','meddela','uppskatta','pumpa','upprepa','repa upp','laka','slicka','besegra','handla','utöka','räcka','gånga','sticka','nästa','skåda','datera','besudla','städa','söta','sockra','informera','sända','kvadrera','ducka','kidnappa','montera','transformera','dominera','gardera','planera','assurera','fixa','fixera','importera','alternera','exportera','assistera','distribuera','signera','söka','dämpa','retirera','råka','organisera','skada','disputera','signalera','lugna','ignorera','isolera','bombardera','transportera','explodera','överlämna','flagellera','sleva','vibrera','inspirera','tjuvlyssna','stimulera','harmonisera','amputera','favorisera','engagera','dirigera','arrangera','forcera','avancera','variera','modifiera','identifiera','associera','protestera','begränsa','förakta','uppföra','erkänna','runka','installera','hantera','skita','analysera','notera','kalva','justera','läcka','släcka','kläcka','täcka','tacka','ventilera','helga','lotsa','anlöpa','påstå','uppge','hårdna','leverera','prestera','syna','böja','bocka','skida','fäkta','ursäkta','upptäcka','animera','vandalisera','byta','halsa','vässa','skärpa','vänta','inventera','kolsyra','undervisa','premiera','fånga','stryka','torka','kolla','anpassa','kopiera','härma','formatera','mäta','belöna','administrera','accelerera','begrunda','ändra','radera','mumla','trolla','inställa','sanda','sprida','dugga','snacka','slakta','utveckla','akta','svänga','räkna','förbanna','blekna','mygla','stila','missuppfatta','sabla','extraknäcka','spörja','höra upp','uppfylla','glöda','lura','ända','håla','kära','truga','kantra','sylta','författa','vålla','hamstra','bleka','gnistra','gitta','hurra','sno','centrera','crawla','avsky','anklaga','spåra','invertera','googla','uppdatera','förlora','bevisa','duscha','drunkna','kräva','begagna','jämföra','atombomba','åskådliggöra','sluka','spela in','förmoda','misstänka','skymta','utbilda','sakta','bekänna','barrikadera','förlänga','skruva','förhasta','sudda','sucka','svälja','införa','föra in','oxidera','nöja','strö','sortera','tömma','hyra','använda','diskutera','stirra','blockera','tröttna','pippa','täppa','förbereda','multiplicera','kväva','derivera','lägga på','implicera','valpa','plurra','gnälla','duplicera','bistå','stjälpa','smörja','runda','betjäna','blixtra','blogga','släpa','släppa','slappa','åtfölja','applådera','halta','imponera','våga','krackelera','värka','agna','mecka','kirra','bajsa','älta','prutta','snickra','adla','plundra','snudda','effektivisera','bete','vilseleda','se efter','välkomna','smärta','förespråka','behandla','beställa','straffa','ruva','argumentera','vakta','bevaka','undra','gapa','övertyga','förkunna','förtvivla','insinuera','hyperventilera','ladda','tävla','transponera','begrava','fälla','kvickna till','klorera','läska','prenumerera','tveka','kröka','höga','fjärta','tvinga','bräka','ratificera','ångra','godkänna','skrota','försegla','unna','höra av sig','patrullera','sava','reda','slänga','pricka','pricka av','gå av','stänga av','lasta av','röva','invandra','utvandra','värja','partaja','spräcka','smycka','kommunicera','mjukna','fakturera','väva','glänta','begynna','svartna','formulera','approximera','uttrycka','rotera','förlägga','fermentera','manifestera','migrera','illustrera','basera','plagiera','assimilera','accentuera','influera','popularisera','insistera','ruinera','abonnera','konvertera','rekommendera','förhandla','jogga','påminna','blidka','hämma','restaurera','manipulera','rapportera','irritera','orientera','figurera','raffinera','initiera','automatisera','granska','profilera','attestera','improvisera','recensera','hämta','förråda','diska','gilla','läsa upp','rodna','gissa','överge','blöda','fasa','tugga','rätta','relatera','koppla','neutralisera','adressera','överbrygga','råda','kungöra','emigrera','vinka','reformera','slutta','klyfta','demonstrera','formalisera','härleda','stigmatisera','girera','nudda','förutsäga','acklimatisera','stabilisera','kamma','stötta','censurera','amortera','lönnmörda','gulna','ackompanjera','finansiera','befalla','språka','pussa','propagera','symbolisera','hamna','återstå','plugga','tysta','kånka','tåla','beväpna','dyrka','logga','kreditera','garantera','integrera','onanera','ersätta','fokusera','gratulera','wikifiera','fundera','korsfästa','betona','tygla','gosa','dofta','besvära','vädra','förhala','vanka','utvälja','skylla','seeda','pruta','bomma','skyldra','skaffa','förgöra','församla','späda','uthärda','plåga','koja','smula','ordna','jämna','försona','slipa','minska','bry','bryna','blicka','båta','brusa','vräka','döma','träda','bilägga','digitalisera','tillgängliggöra','uppenbara','aktualisera','bolagisera','förankra','förtydliga','inordna','inrikta','känneteckna','påverka','rikta','utvärdera','värdera','vidga','anvisa','särskilja','utreda','insamla','mätta','publicera','uppleva','säkra','proklamera','stånga','utgöra','inleda','drabba','förvärva','redovisa','stifta','samverka','kommentera','vägleda','bestå','förmedla','medla','upphandla','registrera','stämpla','försvara','fladdra','dåra','bedåra','begära','bedröva','fördärva','rättfärdiga','tunnla','välsigna','tillbedja','tvivla','betvivla','anmäla','återge','återlämna','prygla','klinga','återvända','återanvända','överantvarda','övervara','utge','frånvara','konstruera','framträda','undersöka','sträva','eftersträva','rymma','resonera','möjliggöra','lyda','kristna','korta','förnya','främja','bilda','företräda','förstatliga','stärka','förstärka','fördela','omfördela','sponsra','uppfölja','överse','ansvara','sysselsätta','syssla','omfatta','utsträcka','sträcka','satsa','uppnå','förordna','kartlägga','medverka','motverka','samspela','samordna','markera','förvalta','snabba','förestå','tillverka','framkalla','nöta','kompensera','förteckna','teckna','rannsaka','stöta','differentiera','sköta','anstränga','knäcka','konka','konkursa','krokna','utnyttja','repetera','kallna','svalna','realisera','tystna','överskugga','segla','tälta','ramla','brotta','chansa','hänvisa','fullgöra','upphäva','häva','betygsätta','upphöra','utse','utfärda','precisera','bedöma','utöva','inneha','fortlöpa','tillsätta','beakta','redogöra','bepröva','överklaga','inrätta','ansöka','påbörja','anlända','ponera','gaffla','smälla','tillämpa','lämpa','handlägga','handleda','dokumentera','tillgodogöra','biträda','avgöra','kvalificera','diskvalificera','tillträda','föranleda','avhandla','verifiera','komponera','ruttna','sammanträda','underteckna','berika','värna','utföra','inse','löda','sympatisera','åklaga','åtala','bekämpa','säkerställa','riskera','inverka','överleva','konstituera','introducera','gruppera','förvåna','förkasta','förebygga','förleda','bråka','avsätta','förete','fordra','fodra','befordra','ägna','tillägna','omnämna','bereda','tillväxa','interagera','globalisera','strukturera','optimera','överblicka','utbyta','undergräva','twittra','spendera','samköra','härbärgera','evaluera','donera','deklarera','basunera','attrahera','underminera','revidera','reglera','reagera','prognosticera','poängtera','patentera','paketera','operera','negligera','minimera','miniatyrisera','masskommunicera','manövrera','kapitalisera','inkorporera','individualisera','haverera','fragmentera','defragmentera','fallera','debattera','åsiktsregistrera','producera','komplettera','kategorisera','omdirigera','nominera','referera','inkludera','etablera','korrigera','koncentrera','respektera','kombinera','intressera','konkurrera','attackera','kandidera','generera','lansera','resultera','reducera','turnera','expandera','provocera','specificera','experimentera','spekulera','eliminera','separera','balansera','invadera','klassificera','editera','sabotera','regera','omformulera','rekrytera','implementera','modernisera','trafikera','lokalisera','licensiera','regissera','applicera','indikera','prioritera','rekonstruera','investera','navigera','standardisera','ockupera','kapitulera','uppgradera','gradera','arrestera','kolonisera','renovera','legitimera','simulera','debutera','imitera','misskreditera','maximera','praktisera','kollidera','summera','exemplifiera','trakassera','generalisera','infiltrera','sanera','detektera','titulera','diktera','penetrera','nyansera','involvera','exploatera','distansera','ackumulera','adjungera','dividera','distrahera','disponera','dissekera','diffundera','diagnostisera','detonera','devalvera','destillera','desinficera','desillusionera','desarmera','annektera','transkribera','rendera','kursivera','kryptera','promenera','opponera','komprimera','reproducera','tolerera','dekorera','cirkulera','reservera','karakterisera','karaktärisera','spionera','inspektera','exkludera','nedvärdera','konfrontera','konkretisera','dubblera','specialisera','synkronisera','avannonsera','konsultera','dementera','arrendera','konsumera','husera','systematisera','normalisera','komplicera','eskortera','legalisera','exponera','omvärdera','omorganisera','kvittera','kompilera','visualisera','pensionera','modellera','stoltsera','missionera','katalogisera','extrahera','bogsera','positionera','konfigurera','infektera','deportera','delegera','konsolidera','numrera','konspirera','dekryptera','syntetisera','rationalisera','omstrukturera','kondensera','projicera','projektera','problematisera','omdefiniera','maskera','teleportera','samexistera','fantisera','exekvera','intervenera','dränera','instruera','emulera','utmanövrera','terrorisera','recitera','porträttera','möblera','skulptera','rehabilitera','likvidera','kvantifiera','returnera','omkategorisera','meditera','ackommodera','kontraktera','replikera','konversera','kontrastera','etikettera','eskalera','massproducera','mysa','slunga','förena','beteckna','överensstämma','omdana','frälsa','bekosta','kvadda','rygga','överföra','plocka','embarkera','förkroppsliga','klä','länsa','döva','falna','stapla','hävda','mjuka','dröja','fördröja','dörja','rycka','knycka','växla','spänna','oroa','skämma','kulminera','spalta','splittra','skälva','trötta','låna','rippa','efterfråga','tjänstgöra','stadga','tilldela','uppmärksamma','odla','grunda','benämna','överträda','sammanfatta','prägla','motsvara','träta','anlägga','anmärka','anrätta','anspela','artbestämma','avbilda','avgränsa','misstro','gynna','försälja','erinra','åskåda','åhöra','förtjäna','vederböra','svepa','sladda','välta','antända','artikulera','fästa','omsätta','skymma','utställa','ställa ut','såra','skarva','diarieföra','jämställa','svämma över','övernatta','beundra','gnaga','berömma','bekymra','facettera','fasettera','förutse','tämja','tukta','tjata','trygga','utrymma','federera','duellera','lagstifta','plöja','bemöda','möda','återuppbygga','reklamera','förfina','lätta','mäkla','nätverka','besvärja','smitta','tonsätta','entlediga','upplösa','sikta','rusta','lösa av','avlösa','avhärvla','häfta','allitterera','anteckna','besätta','kräma','kalasa','spärra','skikta','etsa','utarma','avkoda','sms:a','fyra av','lagra','vinkla','ackordera','aducera','offentliggöra','upprätta','infordra','övervaka','fastställa','uppräkna','räkna upp','utforma','tillkännage','återhämta','appellativisera','normera','belägga','besiktiga','besikta','skämma bort','infoga','rulla ut','mata in','mata ut','dubbelklicka','ställa upp','uppställa','omvandla','klistra','rama in','underordna','redigeringskriga','kriga','strecka','förse','förhandsgranska','förfoga','underrätta','annullera','funka','beklaga','skoja','receptbelägga','reassurera','återförsäkra','recipiera','flänsa','gissla','avleda','intränga','dubbeltrampa','tjära','mässa','skopa','tvista','klubba','stamma','rubba','beskåda','hejda','vårda','förverkliga','tillbringa','bevilja','locka','kika','behärska','utforska','övertala','grubbla','förvandla','efterträda','utsända','invända','tillägga','urskilja','röja','försörja','framställa','strömma','yla','förmå','utplåna','uppmana','löna','fastna','slopa','klappa','förvara','besvara','hedra','förhindra','subventionera','medföra','frigöra','klargöra','beröra','bättra','muttra','påvisa','bromsa','utlösa','hysa','belysa','upplysa','utarbeta','invänta','förvänta','bemöta','befästa','uträtta','blotta','spruta','intervjua','sväva','ompröva','brådska','snurra','översvämma','vitmena','snatta','förtrycka','tälja','tynga','beskära','fickparkera','grundlägga','advocera','gestalta','tendera','utvidga','högerjustera','vänsterjustera','yrka','utmana','gräva ut','ösa','folkbokföra','stympa','nedsätta','färga','återställa','fjättra','bosätta','utspela','jäsa','förmörka','motsäga','vidhäfta','känna igen','rengöra','utrusta','förlita','värmebehandla','värma upp','marknadsföra','fräsa','spå','söla','rövknulla','blända','mojna','tatuera','studsa','väta','misshaga','påpeka','nysta','qvalificera','qväfva','avböja','dunsta','kvickna','qvickna','vederlägga'