Förbättringskandidat? redigera

Jag... tror vi behöver titta på den här. Om jag skulle göra det, någon gång när jag kan intala mig att jag har tid, skulle jag utgå från vad som står i SAG (som har ganska mycket text om , och är mer diskuterande än SAOB så att det blir lättare att inse vad som avses då olika betydelser diskuteras och då de placeras i en eller annan ordklass). Nå, för att bli lite mer konkret: Det första jag hajade till inför var pronomenrubriken. Ett ögonblick kunde jag nämligen inte riktigt se vilka betydelser som skulle räknas hit. Nu räknar SAOB vissa betydelser (ofta i olika typer av lexikala förbindelser) som pronominella, bland annat i på så sätt. Det är inte så ointuitivt när man börjar tänka - som adjektiviskt pronomen som bestämmer substantivet sätt. Däremot är jag inte alls så säker på att i så här hör hit (läser jag SAOB rätt har de räknat det som adverb, vilket verkar logiskt enligt min tidigare anförda logik då det bestämmer ett annat adverb). Och är definitionen riktigt bra - om inte annat är det väl synd att den inte tydligare visar hur den pronominella användningen skiljer sig från användningen som sättsadverb? Vad gäller den redan rödflaggade sättsadverbsdefinitionen - visst ska det gå att skapa en definition som inte lika gärna kan gälla fort eller väl? Något i stil med "pronominellt sättsadverb: anger sätt genom att hänvisa till ett visst sätt att göra något eller vara som är aktuellt i texten eller talsituationen"? Ett sista exempel - jag får det inte att stämma att "sätt eller grad en omständighet uppfylles" är en konjunktion - "anger att en efterföljande huvudsats (eller satsekvivalent uttryck) är en logisk följd av det föregående" är det ju däremot. Jag påbörjar en diskussion snarare än att bara göra några ändringar eftersom jag tror att detta är något som kräver allraminst en del eftertanke och noggrannhet, gärna också konsultation av källor och input av flera personer. Som väl framgått tror jag också att artikeln mycket väl kan behöva förbättras på fler ställen än jag spontant kan räkna upp. Ever wonder 3 oktober 2009 kl. 12.18 (CEST)Svara[svara]

Sättsadverbsdefinitionen är bra nu, tack Smiddle. Framsteg! Ever wonder 22 februari 2010 kl. 12.33 (CET)Svara[svara]
Det var så#Adverb lite, så#Partikel?. – Smiddle 22 februari 2010 kl. 12.47 (CET)Svara[svara]
Tillbaka till sidan "så".