Se även lista över appendix.

Den här sidan listar samtliga grundämnen på olika sätt...

Periodiska systemet

redigera

Det periodiska systemet.

grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
period
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
* lantanoider La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** aktinoider Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Färgförklaring

redigera
alkalimetaller alkaliska jordmetaller lantanoider aktinoider övergångsmetaller
övriga metaller halvmetaller icke-metaller halogener ädelgaser
den ljusare färgen för Uus betyder att ämnet inte har hittats, men ändå har en plats i tabellen
grundämne (svenska) kemiskt tecken atomnr danska engelska italienska spanska vietnamesiska franska
aktinium Ac 89 actinium actinium attinio actinio actini actinium
aluminium Al 13 aluminium aluminum, aluminium alluminio aluminio nhôm aluminium
americium Am 95 americium americium americio americio americi américium
antimon Sb 51 antimon antimony antimonio antimonio antimon antimoine
argon Ar 18 argon argon argon argón agon argon
arsenik As 33 arsen arsenic arsenico arsénico asen arsenic
astat At 85 astat astatine astato astato astatin astate
barium Ba 56 barium barium bario bario bari baryum
berkelium Bk 97 berkelium berkelium berkelio berkelio beckeli berkélium
beryllium Be 4 beryllium beryllium berillio berilio berili béryllium
bly Pb 82 bly lead piombo plomo chì plomb
bohrium Bh 107 bohrium bohrium bohrio bohrio bohri bohrium
bor B 5 bor boron boro boro bo bore
brom Br 35 brom bromine bromo bromo brôm brome
californium Cf 96 californium californium californio californio californi californium
cerium Ce 58 cerium cerium cerio cerio xeri cérium
cesium Cs 55 cæsium caesium cesio cesio xêzi césium
copernicium Cn 112 ? copernicium copernico ? ? copernicium
curium Cm 96 curium curium curio curio curi curium
darmstadtium Ds 110 darmstadtium darmstadtium darmstadtio darmstadtio darmstadti darmstadtium
dubnium Db 105 dubnium dubnium dubnio dubnio dubni dubnium
dysprosium Dy 66 dysprosium dysprosium disprosio disprosio dysprosi dysprosium
einsteinium Es 99 einsteinium einsteinium einstenio einstenio einsteini einsteinium
erbium Er 68 erbium erbium erbio erbio ecbi erbium
europium Eu 63 europium europium europio europio europi europium
fermium Fm 100 fermium fermium fermio fermio fecmi fermium
fluor F 9 fluor fluorine fluoro flúor flo fluor
fosfor P 15 fosfor phosphorus fosforo fósforo phốtpho phosphore
francium Fr 87 francium francium francio francio franxi francium
gadolinium Gd 64 gadolinium gadolinium gadolinio gadolinio gadolini gadolinium
gallium Ga 31 gallium gallium gallio galio gali gallium
germanium Ge 32 germanium germanium germanio germanio gecmani germanium
guld Au 79 guld gold oro oro vàng or
hafnium Hf 72 hafnium hafnium afnio afnio hafni hafnium
hassium Hs 108 hassium hassium hassio hassio hassi hassium
helium He 2 helium helium elio helio heli hélium
holmium Ho 67 holmium holmium olmio holmio holmi holmium
indium In 49 indium indium indio indio indi indium
iridium Ir 77 iridium iridium iridio iridio iridi iridium
jod I 53 jod iodine iodio iodo, yodo iốt iode
järn Fe 26 jern iron ferro hierro sắt fer
kadmium Cd 48 kadmium cadmium cadmio cadmio cadmi cadmium
kalcium Ca 20 calcium calcium calcio calcio canxi calcium
kalium K 19 kalium potassium potassio potasio kali potassium
kisel Si 14 silicium silicon silicio silicio silic silicium
klor Cl 17 klor chlorine cloro cloro clo chlore
kobolt Co 27 kobolt cobalt cobalto cobalto coban, côban cobalt
kol C 5 carbon carbon carbonio carbono cacbon charbon
koppar Cu 29 kobber copper rame cobre đồng cuivre
krom Cr 24 krom chromium cromo cromo crom, crôm chrome
krypton Kr 36 krypton krypton kripton kriptón, criptón krypton krypton
kvicksilver Hg 80 kviksølv mercury, quicksilver mercurio mercurio, azogue thuỷ ngân mercure
kväve N 7 kvælstof nitrogen azoto nitrógeno nitơ azote
lantan La 57 lanthan lanthanum lantanio lantano lantan lanthane
lawrencium Lr 103 lawrencium lawrencium laurenzio ? lawrenci lawrencium
litium Li 3 litium, lithium lithium litio litio liti lithium
lutetium Lu 71 lutetium lutetium lutezio lutecio luteti lutécium
magnesium Mg 12 magnesium magnesium magnesio magnesio magiê magnésium
mangan Mn 25 mangan manganese manganese manganeso mangan manganèse
meitnerium Mt 109 meitnerium meitnerium meitnerio meitnerio meitneri meitnérium
mendelevium Md 101 mendelevium mendelevium mendelevio mendelevio mendelevi mendélévium
molybden Mo 42 molybdæn molybdenum molibdeno molibdeno molypden molybdène
natrium Na 11 natrium sodium sodio sodio natri, nátri sodium
neodym Nd 60 neodym neodynium neodimio neodimio neodymi néodyme
neon Ne 10 neon neon neon neón neon néon
neptunium Np 93 neptunium neptunium nettunio neptunio neptuni neptunium
nickel Ni 28 nikkel nickel nichel níquel niken nickel
niob Nb 41 niobium niobium niobio niobio niobi niobium
nobelium No 102 nobelium nobelium nobelio nobelio nobeli nobélium
palladium Pd 46 palladium palladium palladio paladio paladi palladium
platina Pt 78 platin platinum platino platino platin platine
plutonium Pu 94 ? plutonium plutonio ? ? plutonium
polonium Po 84 ? polonium polonio ? ? polonium
praseodym Pr 59 ? praseodymium praseodimio ? ? praséodyme
prometium Pm 61 ? promethium promezio ? ? prométhium
protaktinium Pa 91 ? protactinium protoattinio ? ? protactinium
radium Ra 88 ? radium radio ? ? radium
radon Rn 86 ? radon radon ? ? radon
rhenium Re 75 ? rhenium renio ? ? rhénium
rodium Rh 45 ? rhodium rodio ? ? rodium
röntgenium Rg 111 ? roentgenium ? ? ? roentgenium
rubidium Rb 37 ? rubidium rubidio ? ? rubidium
rutenium Ru 44 ? ruthenium rutenio ? ? rhuténium
rutherfordium Rf 104 ? rutherfordium rutherfordio ? ? rutherfordium
samarium Sm 62 ? samarium samario ? ? samarium
seaborgium Sg 106 ? seaborgium seaborgio ? ? seaborgium
selen Se 34 ? selenium selenio ? ? sélénium
silver Ag 47 ? silver argento ? ? argent
skandium Sc 21 ? scandium scandio ? ? scandium
strontium Sr 38 ? strontium stronzio ? ? strontium
svavel S 16 ? sulfur zolfo ? ? soufre
syre O 8 ? oxygen ossigeno ? ? oxygène
tallium Tl 81 ? thallium tallio ? ? thallium
tantal Ta 73 ? tantalum tantalio ? ? tantale
teknetium Tc 43 ? technetium tecnezio ? ? technétium
tellur Te 52 ? tellurium tellurio ? ? tellur
tenn Sn 50 ? tin stagno ? ? étain
terbium Tb 65 ? terbium terbio ? ? terbium
titan Ti 22 ? titanium titanio ? ? titan
torium Th 90 ? thorium torio ? ? torium
tulium Tm 69 ? thulium tulio ? ? thulium
ununpentium Uup 115 ? ununpentium ununpentio ? ? ununpentium
flerovium Fl 114 ? flerovium flerovio flerovio ? flérovium
livermorium Lv 116 ? livermorium livermorio livermorio ? livermorium
ununtrium Uut 113 ? ununtrium ununtrio ? ? ununtrium
uran U 92 ? uranium uranio ? ? uranium
vanadin V 23 ? vanadium vanadio ? ? vanadium
vismut Bi 83 bismuth bismuth bismuto ? ? bismuth
volfram W 74 ? tungsten tungsteno ? ? tungstène
väte H 1 ? hydrogen idrogeno ? ? hydrogène
xenon Xe 54 ? xenon xeno ? ? xénon
ytterbium Yb 70 ? ytterbium itterbio ? ? ytterbium
yttrium Y 39 ? yttrium ittrio ? ? yttrium
zink Zn 30 ? zinc zinco ? ? zinc
zirkonium Zr 40 ? zirconium zirconio ? ? zirconium