försäljning redigera

substantiv

säljare, försäljare, återförsäljare, återförsäljning, säljbarhet, osäljbarhet, avsalu, avsalupris, avyttring, avsättning, avsättningsområde, avsättningsort, föryttring, föryttringsvillkor, realisation, bortslumpning, auktion, auktionator, auktionist, exekutiv auktion, auktionsdag, auktionsförrättare, auktionskammare, auktionsklubba, auktionsmedel, auktionsnotarie, auktionsprotokoll, auktionsutropare, auktionsverk, utrop, avslag, uppslag, upp- och avslag, utbud, tillbud, utmångling, månglare, mångleri, bortschackring, schacker, schackerjude, schackrare, kolportage, gårdfarihandel, knalle, krämare, puttelkrämare, småkrämare, krämeri, torgdag, torghandel, torgmadam, marknad, marknadspris, marknadsstånd, marknadsvara, lövmarknad, tillgång, åtgång, falhet, handelsman, handlande, handel, bodhandel, detaljhandel, grosshandel, kommissionshandel, minuthandel, kund, kundkrets, export, exportartikel, exporthandel, utskänkning, bortarrendering, utarrendering.

verb

sälja, försälja, undansälja, återförsälja, saluhålla, falbjuda, utbjuda, avsätta, avyttra, föryttra, bortauktionera, bortschackra, bortslumpa, realisera, kursa bort, utmångla, torgföra, exportera, utminutera, utskänka, avhända sig, bortarrendera, utarrendera, pantsätta, hypotisera, inteckna.

adjektiv, adverb

säljbar, realisabel, fal, avytterlig, förytterlig, gångbar, tillgänglig, begärlig, osåld, trögsåld, utsåld, osäljbar;

till salu, i marknaden, till torgs.