Appendix:Affix/Japanska/Verbändelser

Se även lista över appendix.

Denna sida är till för att visa hur verb, men också i-adjektiv, böjs och hur ändelserna i sig kan böjas och på så sätt skapa ord med flera på varandra följande ändelser.

shuushikei Predikativform redigera

終止形 (しゅうしけい)

かく kaku

 • Finalform かく kaku

rentaikei Attributivform redigera

連体形 (れんたいけい)

かく kaku

 • Negativ imperativ かくな kakuna
 • Konditionalis かくと kakuto
  • かくなら kakunara
  • かくならば kakunaraba
 • Nominalisering かくの kakuno
 • Borde ... かくべき kakubeki
 • Tror inte ... かくまい kakumai
 • Det verkar som ... かくみたい 1 kakumitai 1
  • かくらしい 1 kakurashii 1
  • かくよう 1 kakuyou 1
 • Hörde ... かくそう 1 kakusou 1

meireikei redigera

命令形 (めいれいけい)

かけ kake

 • Imperativ かけ kake

ren'youkei (konjunktionsform) redigera

ren'youkei (連用形, れんようけい)

かき kaki

 • Potentialis かける 1 kakeru 1
 • Det ser ut som ... かきそう 1 kakisou 1
 • Imperfekt かいた kaita
 • Desiderativ かきたい 1 kakitai 1
 • Konditionalis かいたら kaitara
 • Exemplifiering (nominellt) かいたり kaitari
 • Lämna något som det är かきっぱなし 2 kakippanashi 2
 • Var/har troligen ... かいたろう kaitarou

Te-form (kontinuativ) redigera

Används ensamt som en imperativ form, men används mest för att kombinera verb-satser och i-adjektiv-satser för att visa att flera händelser sker successivt eller samtidigt.

ändelse
5-stegs-verb
う (u) って tte
く (ku) いて ite
ぐ (gu) いで ide
す (su) して shite
ます (masu) まして mashite
つ (tsu) って matte
ぬ (nu) んで nde
ぶ (bu) んで nde
む (mu) んで nde
る (ru) って tte
行く (iku) って itte
1-stegs-verb
る ru て te
suru och kuru
する suru して shite
来る kuru 来て kite
i-adjektiv
い i くて kute

I satsen:

 • 今朝七時ごろ起きて朝ごはんを食べて、そしてバイクで仕事へ行きました。
  けさしちじごろおきてあさごはんをたべて、そしてばいくでしごとへいきました。
  Kesa, shichi-ji goro okite, asagohan wo tabete, soshite baiku de shigoto he ikimashita.
  Denna morgon vaknade jag omkring klockan 7, åt frukost och sedan tog jag motorcykeln till jobbet.

står verben okiru och taberu i te-form, och endast det sista verbet "ikimashita" bestämmer tempus för hela satsen. Te-form översätts i dessa fall med "och" respektive komma-tecken.

Några verb tillsammans med te-form bildar speciella kombinationer:

Tjänst redigera

 1. te yoru, te ageru, te sashiageru
  手紙を出してあげる。
  てがみをだしてあげる。
  Tegami wo dashite ageru.
  Jag skickar brevet åt dig.
 2. te kureru, te kudasaru
  (nån annan ger mig tjänsten att ...)
 3. te morau, te itadaku
  (få tjänsten att)

med flera. redigera

forts. redigera

 • Imperativ かきな kakina
 • Samtidigt som ... かきながら kakinagara
 • Formell かきます 1 kakimasu 1
 • Ödmjuk おかきにする 1 o-kaki ni suru 1
 • Respektfull おかきになる 1 o-kaki ni naru 1

mizenkei redigera

未然形 (みぜんけい)

かか kaka

 • Kausativ かかせる 1 kakaseru 1
 • Negation (ålderdomligt) かかず kakazu
 • Negation かかない 1 kakanai 1
 • Passiv かかれる 1 kakareru 1

かこ kako

 • Hortativ かこう kakou

kateikei redigera

仮定形 (かていけい)

かけ kake

 • Konditionalis かけば kakeba