Se även värd.

Svenska redigera

Efterled redigera

-värd

 1. (adjektivefterled, kemi) som har ett visst antal av något såsom laddning eller en atomgrupp
  Sammansättningar: envärd, tvåvärd, trevärd, flervärd
 2. (adjektivefterled, matematik, om funktioner) vars målmängd är av en viss typ
  Sammansättningar: reellvärd, komplexvärd, vektorvärd
 3. (om en person) som förtjänar något
  Sammansättningar: aktningsvärd, dyrkansvärd, vördnadsvärd, älskvärd
 4. (om en företeelse) som påbjuder en viss hantering
  Sammansättningar: avsevärd, brytvärd, eftersträvansvärd, fruktansvärd, föraktansvärd (mindre brukligt), förvånansvärd, läsvärd, minnesvärd, nämnvärd, sevärd, tänkvärd, önskvärd
 
Sammansättningar: prisvärd (med mycket kvalitet per krona)