Se även ska.

Svenska

redigera

-ska (suffix)

 1. läggs till efter ord för att få en kvinnlig motsvarighet eller femininumform (i synnerhet efter yrkestitlar och nationaliteter)
  städerska (städare)
  skådespelerska (skådespelare)
  ryska (ryss)
  finska (finne)
  fransyska (fransman)
  turkiska (turk)
  Användning: I äldre svenska lades -ska till en titel för att bilda motsvarande titel för kvinna vars make bar titeln i fråga: majorska.
  Synonymer: (om yrkesutövande kvinna:) -essa, -inna, (om kvinna vars make har en titel:) -essa, -inna

Översättningar

redigera

-ska (suffix)

 1. läggs till efter ord för att skapa femininform nominativ (motsvarande -ski)
 2. bildar efternamn burna av kvinnor
 
Etymologi: Av urslaviska *-ьskъ.