Se även lek.

Svenska redigera

Affix redigera

-lek

 1. ändelse för vissa adjektiv och något substantiv för att i första fallet bilda substantiv (substantivering) och i andra fallet bilda ett nytt annat substantiv
  Sammansättningar: finlek, grovlek, kärlek, smälek, storlek, tjocklek, väderlek
  Jämför: blek, lek

Etymologi redigera

Av fornsvenska -leker, av fornnordiska -leikr. Besläktat med substantivet lek i olika äldre och yngre betydelser. Ändelsen är sällsynt i västgermanska språk och fanns t.ex. inte på gotiska. Oklart om väderlek kommer av lek (spel) eller ändelsen -lek.[1]

Fornsvenska redigera

Efterled redigera

-lek m

 1. en namnled som bildar maskulina personnamn
  Varianter: -lak
  Etymologi: Av urgermanska *-laikaR, besläktat med fornsvenska leker och fornvästnordiska leikr ("lek, idrott, kamp").
  Vanliga konstruktioner: Aslak (norskt, Bohuslän, Jämtland), Botlek (gutniskt), Gerlak (delvis tyskt), Gudhlak/Gudhlek, Hærlak, Hærlek, Hughlek, Sighlek, Thorlak, Thorlek, Vighlek.

Källor redigera

 1. Svensk etymologisk ordbok: "Ändelsen -lek"