Japanska

redigera
Streckordning
 
Läsningar
音読み (on'yomi)
ぜん (zen)
訓読み (kun'yomi)
まった-く (matta-ku)
すべ-て (sube-te)

  1. ett kanji av tredje graden: hel, hel-, komplett
    Sammansättningar: 全部, 全然, 全員, 全土, 全校, 全社, 全域, 全容, 全米, 全般, 全市, 全治, 全力, 全焼, 全世界, 全自動, 全速力, 全面, 不全, 心不全, 安全, 完全, 万全
    Se även: 全く 'verkligen', 全て 'helt', 全う (まっとう, mattou) 'avsluta, komplettera'

Substantiv

redigera

全 (ぜん, zen)

  1. alla, allt, helhet, kompletthet