Tvärspråkligt redigera

Tecken redigera

U+2010
HYPHEN

  1. bindestreck
    12‐åring, Harry Potter‐fantast, DVD‐film, forsknings‐
    institut
    Användning: I praktiken brukar nästan alltid det kombinerade minustecknet och bindestrecket, - (U+002D: HYPHEN-MINUS), användas i stället för det semantiskt rena bindestrecket (U+2010: HYPHEN). Det är U+002D som infogas av tangenten på alla vanliga tangentbord.