אַ גוטן טאָג

JiddischRedigera

InterjektionRedigera

אַ גוטן טאָג (a gutn tog)

  1. god dag
    Varianter: אַ גוטן (a gutn)