Böjningar av постоя́ть  Singular Plural
perfektiv
Futurum 1:a person постою́ постои́м
2:a person постои́шь постои́те
3:e person постои́т постоя́т
Preteritum Maskulinum постоя́л постоя́ли
Neutrum постоя́ло
Femininum постоя́ла
Imperativ 2:a person посто́й посто́йте
Particip Aktiv Passiv Gerundium
Preteritum постоя́вший постоя́в, постоя́вши

постоять pf (impf стоять)

 1. stå upp, stå kvar (ett tag), stanna upp, stå fast vid, hålla på
  Она́ постоя́ла, спра́шивая его́, не лу́чше ли де́лать, как она́ начала́.
  Hon stannade och gav honom en undrande blick, som ville hon fråga, om det icke var bättre att fortsätta som hon börjat.
  Användning: Medan imperfektverbet стоять har presensformer som sammanfaller med verbet стоить, så saknas perfektform till det senare och någon motsvarande sammanblandning förekommer inte här.
  Användning: Verbet är intransitivt och har inget passivt particip. Men adjektivet постоянный finns i betydelsen ständig. Det är lätt att tänka sig att en futurumform av stå ska vara verbet ställa upp, vars particip uppställd nästan betyder ständig.
  Besläktade ord: постой, постоялец, постоялица, постоялый, постояльщик, постояльщица, постоянник, постоянница, постоянничать, постоянность, постоянный, постоянство, постоянствовать