zurückbleiben

  1. (idiomatiskt) komma på efterkälken