väsyä

  1. tröttna
    Besläktade ord: väsynyt, väsymys