uzupełniać

  1. komplettera
    uzupełniać się nawzajem
    komplettera varandra
    uzupełnić benzynę
    fylla på bensin