Kvalitetskontroll – struktur
Den här sidans struktur behöver åtgärdas (instruktioner).

Böjs likadant som tupel, men används i matematiska sammanhang då u byts ut mot i.