Svenska redigera

Verb redigera

sammangadda (även som partikelverb: gadda sig samman)

  1. (reflexivt: sammangadda sig) förena sig, bilda en grupp mot gemensam motståndare
    Stalins strategi var att sovjetrepublikerna skulle ha blandad befolkning med olika nationaliteter så att de inte skulle kunna sammangadda sig och bli till hot mot kommunistregimens maktställning.
    Att kvinnor kan sammangadda sig under ömsesidig tystnadsplikt är välkänt ända sedan Aristofanes skrev sin pjäs på temat.
    Synonymer: gadda ihop, konspirera, sammansvärja sig

Översättningar redigera