Engelska redigera

Adjektiv redigera

run-of-the-mill

  1. (idiomatiskt) helt vanlig, ej märkvärdig
    2013 (17 jan): reddit.com [1]:
    Headaches are about the most painful thing I can imagine, even the run-of-the-mill ones!
    Huvudvärk är nog den mest smärtsamma grej jag kan föreställa mig, också de helt vanliga!