Adjektiv

redigera

nachdrücklich

  1. eftertrycklig
  2. varaktig, bestående

nachdrücklich

  1. eftertryckligen