Tvärspråkligt

redigera
m/m
 
lock till 50 kg av Nobels 25 m/m extradynamit

m/m (stiliserat  )

  1. (obsolet) beteckning för längdenheten millimeter
    1943: Teknisk Tidskrift / 1943:
    Därefter följer en redogörelse för s.k. beteckningar, vilka icke böra förväxlas med förkortningar i vanlig mening. Beteckningar användas för måttenheter, fysikaliska storheter, kemiska ämnen, industriprodukter osv. Särskilt varnas för beteckningen m/m för millimeter i stället för det korrekta mm, som i likhet med andra måttenhetsbeteckningar skrives utan punkt.
    Varianter: mm