Engelska

redigera

look like

  1. se ut som; likna
    It looks like we will have some rain soon.
    Det serut som att vi ska få regn snart.
    That animal doesn't look like it's been fed for a few days.
    Det djuret ser inte ut att ha fått mat på några dagar.