kreuzen

  1. korsa - till motsatta sidan
  2. (biologi) korsa (blanda genom av två arter av växter eller djur)
  3. kryssa - segla mot vinden