inwieweit

  1. i vilken utsträckning; i vilken mån