in Angriff nehmen

  1. (idiomatiskt) påbörja, sätta igång
    Synonymer: anfangen, beginnen