Svenska redigera

Affix redigera

holo-

  1. (prefix) fullständig, hel-, odelad
    Varianter: hol- (som anpassning till efterföljande bokstav/språkljud)
    Etymologi: Av grekiskans holos hel.
    Sammansättningar: holocaust, holocen, holoenzym, holografera, holografi, holografisk, hologram, holokaust, holokrin, holokristallin, holometaboli, holotyp