Engelska

redigera

Adjektiv

redigera

flat as a board

  1. (idiomatiskt) platt som en pannkaka, väldigt platt
    2009 (22 januari): Is Columbus really flat as a board? (Cincinnati, Toledo: university, living in) (City-Data Forum):
    Is Columbus really flat as a board? – I know that much of Columbus is flat and was mostly farmland before it was built, but from what I recall, the last time I visited my aunt and uncle in Dublin, there were some rolling hills in the area. I know it's not hilly like St. Louis or especially Cincinnati, but I don't remember it being flat like Chicago either...
    Är Columbus verkligen platt som en pannkaka? – Jag vet att stora delar av Columbus är platt och huvudsakligen var jordbruksmark innan det byggdes, men så vitt jag minns så fanns det en del böljande kullar i området senaste gången jag besökte min moster och morbror i Dublin. Jag vet att det inte är kulligt som St. Louis eller särskilt Cincinnati, men jag minns inte att det skulle vara platt som Chicago heller…
    Synonymer: flat as a pancake