den Splitter im fremden Auge, aber nicht den Balken im eigenen sehen

Kvalitetskontroll – struktur
Den här sidans struktur behöver åtgärdas (instruktioner).
Motivering: svenska översättningen behöver kanske en liten formjustering.

Tyska redigera

Ordspråk redigera

den Splitter im fremden Auge, aber nicht den Balken im eigenen sehen

  1. Se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget.