Se även Ds.

TvärspråkligtRedigera

TeckenRedigera

dS

dS

  1. beteckning för konduktansenheten decisiemens