Wikipedia har en artikel om:
bevingade ord

Svenska redigera

Substantiv redigera

bevingade ord

  1. (idiomatiskt) bildligt och metaforiskt uttryck, vanligen bestående av 2-4 ord, som är allmänt känt och ofta citeras för att uttrycka viss generell idé; och som kan föras tillbaka till en bestämd person eller skrift och sedan spridits vidare; och som därmed även har viss kulturell eller historisk konnotation (vilken dock senare ofta glöms bort)
    Uttrycket "bevingade ord" är självt ett exempel på bevingade ord.
    Etymologi: Uttrycket "bevingade ord" är en översättning av grekiska ἔπεα πτερόεντα (epea pteroenta, ”bevingade ord”) som Homeros ofta använde i Iliaden och Odysséen för att beteckna ord som snabbt flyger från en person till en annan, som om de hade vingar. Uttrycket vann spridning i Europa sedan Georg Büchmann 1864 utgivit en tysk samling av bevingade ord vilka han, efter Homeros, kallade just "bevingade ord" (Geflügelte Worte). I Sverige utgav Arvid Ahnfelt 1879 en samling kallad "Bevingade ord". Begreppet har idag spridits över hela Europa och samlingar av bevingade ord finns utgivna på många olika språk, såsom danska, engelska, franska, polska och ryska.

Översättningar redigera